مهدیشهر(سنگسر سابق)یکی از  شهرستانهای استان سمنان است.قدمت شهر به قبل از میلاد میرسد.در تقویم سنگسری سال 3405 معادل سال 1384 شمسی است.علی رقم فراز و فرود های سیاسی واجتماعی تاریخ این خطه پر از حادثه، خاطره و افتخاراست.مهدیشهر دارای توانمندیهای بالقوه ای در زمینه های مختلف است که از جمله انها میتوان به توانمندی های صنعتی ، عشایری، جاذبه های توریستی و گردشگری، اموزش عالی، کشاورزی، فرهنگی، مذهبی و انقلابی اشاره کرد.ایل سنگسری دارای برجستگی و ویژگیهای منحصر به فرد فراوانی هستند که باید به ذکر انها پرداخت تا همگان بدانند مردم مهدیشهر یا سنگسر نه تنها در بحث پرورش دام به شیوه ی عشایری شهره ی ایران هستند بلکه در بسیاری از زمینه ها نیز استعداد و ذوق سرشارشان انان را به موردی نمونه و مثال زدنی تبدیل کرده است که ذیلا به برخی از انها اشاره میشود.

beharziba2.blogfa.com منبع