جنوب شهرستان بردسکن با کویر لوت مجاور بوده و به همین سبب دارای چهره‌ای پست و هموار است که در نهایت به کوه کم ارتفاع الله آباد ی می پیوندد . یکی از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهرستان بر دسکن نمکزارهای کویر لوت می‌باشد که تصویر بدیع از زیبایی های کویری را در برابر دیدگان علاقه مندان به طبیعت به تماشا می گذارد . این موهبت الهی شایسته بهره برداری بیشتری است که مسئولان امر را در جهت برپایی تورهای کویر گردی و ایجاد تسهیلات و امکانات توریستی در آن منطقه تشویق و ترغیب می نماید.

news.pconline.ir منبع