فیض‌آباد از شهرهای استان خراسان رضوی می‌باشد. این شهر مرکز شهرستان مه‌ولات است و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۱۵٬۱۵۱ نفر جمعیت داشته است.

فیض‌آباد آغازگاه جاده ۹۱ ایران است که تا بندر جاسک در دریای عمان ادامه می‌یابد.

fa.wikipedia.orgمنبع