در پی زلزله سال 76 و تخریب کامل زهان طرح بازسازی آن با نظر کارشناسان مختلف مطالعات متعدددر دستور کار قرار گرفت . مقر اولیه زهان بنا به دلایل متعدد مناسب برای بازسازی تشخیص داده نشد . یکی از دلایل آن واقع شدن روستا در دره تنگ با دامنه های پر شیب که در برخی نقاط با 47 درصد شیب ،شکل پرتگاهی داشته است . همین وضیعیت توپو گرافی باعث گردیده تا خانه ها به شکل پلکانی ساخته شود که در صورت وقوع زلزله خطر تخریب را افزایش می داد. از دلایل دیگر که ضرورت داشت مقر اولیه روستا بجابحا شود قرار گرفتن بخشی از روستا در حریم رود خانه اصلی بود که در سیل ها ی متعدد در گذشته باعث تخریب ابنیه موجود در حاشیه رود خانه شده بود .
از طرفی هزینه احداث ساختمان در این فضای موجود بسیار بالا بود که جابجایی روستا را توجیه می نمود . انتقال آب شرب و حفر چاهها ی فاضلاب نیز از مشکلات موجود در زهان قدیم بود . بنابراین با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق مقرل زهان به فاصله حدود 2کیلومتر در شرق روستا در اراضی پایکوهی انتخاب و ساخت و ساز در آن شروع گردید . مقر جدید شهر زهان برروی آبرفتهای دوران چهارم و منطبق بر یک پادگانه آبرفتی بوده و سطح نسبتا هموار و کم عارضه ای داشته و برای توسعه آتی از فضای کافی برخوردار می باشد . خاک و منابع آبی آن نسبتا مطلوب می باشد . نام زهان به معنی زه آب و برگرفته از جوشش چشمه های بستر رود است . زهان کانون تولید زرشک و مرکز فرهنگی منطقه بوده و به دارلایمان اشتهار داشته قرنهاست که مدرسه علمیه آن فعال بوده و از پیشکسوتان معارف شوکتیه و مهد علما و دانشمندان بوده و گثرت آثار تاریخی آن بیانگر تاریخ کهن آن می باشد .

zahan.blogfa.com منبع