شهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۴۹٫۶۹۳ نفر جمعیت داشته است

شهرها و بخش‌ها

فاروج (Farouj)، در ابتدا فرج آباد بوده كه در اترك نامه آورده شده است كه كسی بنام فرج الله در جنگلهای پائین هرده امروزی سكنی گزیده و به دامپروری مشغول بوده كه پس از مدتی مهاجران دیگر نیز به این منطقه آمده اند كه آن آبادی فرج آباد نامیده شده و به مرور زمان این اسم تغییر كرده و به فارج(Farej) و پس از آن به فاروج (Frouj)تغییر نام داده است. مردمان فاروج اكثرا" ترك میباشند كه امروزه كردها نیز در درونشان دیده میشوند. فارسهای مهاجر و تات ها نیز در اقلیتند. چون جاده بین المللی (سنتو) از میان فاروج میگذرد بخشی از مردم اقتصاد خود را از طریق فروش آجیل میگذرانند. در واقع آجیلی كه در فاروج فروش میرود از محصولات خود فاروج نیست و از شهرهای دیگر برای فروش به اینجا آورده میشود كه بهمین دلیل فراوانی ، به شهر آجیلی هم معروف است، كه خود زیبایی و جاذبه ای برای مسافران گذری از فاروج را ایجاد كرده است. كشاورزی و دامپروری از شغلهای مهم مردمان سنتی این شهر است. گندم، جو، چغندر قند، انگور از محصولات اصلی كشاورزان و گوسفند داری كه رفته رفته شاهد كاهش عمده آن هستیم نیز از فعالیتهای این قشر است. اولین شهردار فاروج در بیش از 45 سال پیش ، یك زن بوده، كه مردم فاروج هنوز از او به نیكی یاد میكنند. او جدا از برنامه ریزی شهری و آسفالت كردن خیابانها كه هنوز هم آسفالت آن موقع پابرجا است. به مدرسه سازی و كتابخانه اهمیت زیادی داده است.

fa.wikipedia.org منبع