گرمه: گرمه شهری است در استان خراسان شمالی که بین سه شهر مهم یعنی  در۱۷۳ کیلومتری جنوب غربی بجنورد و ۱۷۵کیلومتری شمال شرقی شاهرود و در 180کیلومتری جنوب شرقی گنبدقرار دارد.

جمعیت: جمعیت این شهرطبق سر شماری اخیر تقریبا 15 هزار نفربوده است.

آب وهوای: معتدل،کوهستانی وکمی خشک- بیشترین درجه گرما در تابستانها تا 35درجه بالای صفر وکمترین درجه در زمستانها تا 15 درجه زیر صفر است ومیزان بارندگی سالانه حدود 200میلیمتر است .

مذهب:شیعه دوازده امامی

نژاد وزبان:آریائی نژادند و به زبان فارسی با گویش محلی سخن می گویند  .

شهرها و روستاهای کوچک نزدیک به آن: ازجنوب شرقی جاجرم واز غرب  ایور و درق و از شمال شوقان

آب شرب:آب شرب مورد نیازشهر گرمه از دو حلقه چاه عمیق در 25 کیلومتری از شمال شرقی گرمه تهیه می شود.

کشاورزی:آب کشاورزی آن از قنات های شهریعنی در سه کیلومتری شمال شرقی شهر تهیه می شود البته از این قنات ها در قدیم برای مصرف آب شهر نیز استفاده می شد.

کوه های: کوه های اطراف شهر به نام های که در منطقه وبه زبان محلی معروف است.از جنوب غربی کوه ایور در شرق کوه اَلندی و از شمال کوه پرکن

جانوران: انواع پرندگان شهر گرمه

1چکاوک شاخدار2-چکاوک تاج دار 3-چکاوک 4- دمب جمبانک( به زبان محلی صاحب کچول ) 5-کبک  6-شانه بسر (هدهد) 4 سالی هست که در شهر گرمه انقراض یافته است 7-سیاه سینه 8-عقاب  9-سار 10- پرستو(به زبان محلی ابابیل) 11-کبوتر قمری و چندین پرنده ی دیگر

پوشش گیاهی: بیشتر مناطق پوشیده از بوته های درمینه است.

 

325garmeh.persianblog.ir منبع