الف : تقسیمات کشوری
شهرستان بافت با وسعت حدود 23/13186 کیلومتر مربع معادل 25/7 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در جنوب غربی استان کرمان قرار گرفته و از شمال به شهرستان بردسیر از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان جیرفت و از غرب به شهرستان سیرجان محدود شده است. این شهرستان دارای 4 مرکز شهری ، 3 بخش ، 14 دهستان و 722 آبادی دارای سکنه است.

ب: منابع تأمین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها
آب این شهرستان از طریق 816 حلقه چاه ، 200 رشته قنات ، 33 رشته چشمه با میزان آبدهی 3/636 میلیون متر مکعب و از طریق رودخانه ها نیز با میزان آبدهی 9/270 میلیون متر مکعب تامین می شود.

ج: اقلیم
شهرستان بافت دارای اقلیم خشک سرد می باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان 3/272 میلی متر و دامنه تغییرات متوسط دمای آن از 5/2 الی 26 درجه سانتی گراد می باشد.

د: عوارض طبیعی
ارتفاعات : اهم ارتفاعات این شهرستان عبارتند از : کوه های خبر
رودخانه ها : هنزا ، هفت دانگه ، دره کیل ، رودبر ، رابر ، نینوک ، هلیل رود ، شصت فیچ ، دره پهن ، زمان آباد ، آرن ، بافت ، بنگود ، زردشت ، گوغر قلعه ، بیدلنگ ، تافکان ، شورخبر ، چشمه ها ، گیشکی ، کندر کادر دره ، پیر ، گلو انار ، رضوان ، چاه کر ، مراد آباد ، ده شیخ ، پیر بیابان ، خارکی

ه: پیشینه تاریخی و گردشگری
تاریخچه و وجه تسمیه نامگذاری : از کاوشهای باستان شناسی در تپه یحیی بافت ، نتایج ارزنده ای حاصل شد که حاصل این کاوش ها بیانگر استقرار شش دوره تمدنی است که به صورت عمودی بر روی هم شکل گرفته اند . قدیمی ترین دوره استقرار که در پایین ترین لایه تمدنی و روی خاک بکر قرار دارد به نیمه هزاره پنجم قبل از میلاد یعنی حدود 6500 سال قبل می گردد یعنی عصر نوسنگی.

اماکن و آثار تاریخی
1- تپه یحیی در روستای صوغان ، بخش ارزوئیه واقع است و متعلق به دوران پیش از تاریخ می باشد.
2- قلعه شاهماران که در بخش ارزوئیه واقع است.
3- امامزاده سید علی موسی که در دهستان دشتاب واقع است و متعلق به دوران صفویه می باشد.
4- تل تخت قیصر در روستای سید مرتضی بخش رابر واقع است.
5- امامزاده یحیی که در بخش ارزوئیه واقه است و متعلق به دوران صفویه می باشد.
6- تل کوشک که در شهر رابر واقع است.

زبان و مذهب
مردم شهرستان بافت به لهجه محلی بافتی تکلم می کنند و لهجه های ترکی افشار ، بلوچی و هرمزگانی نیز رایج است . در این شهرستان 73/99 درصد جمعیت آن را مسلمانان شیعه/ سنی تشکیل می دهند.

جمعیت
جمعیت شهرستان بافت در سال 1375 حدود 122967 نفر بوده که با توجه به برآورد این رقم در سال 1383 به 131505 نفر رسیده است. تغییرات جمعیت در سال 1383 برابر با 94/6 درصد بوده است.همچنین در سال 1383 از تعداد کل جمعیت شهرستان 63/53 درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل داده بودند.

امور اجتماعی
الف:سواد
میزان با سوادی شهرستان بافت در سال 1375 برابر با 53/74 درصد بوده است.

ب: آموزش و پرورش
در سال تحصیلی 84-1383 تعدا کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان 38483 نفر بوده است. از کل دانش آموزان این شهرستان 67/33 درصد در مقطع ابتدایی ، 92/28 درصد در مقطع راهنمایی ، 31/22 درصد در مقطع متوسطه و 66/7 درصد در مقطع متوسطه در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش مشغول به تحصیل می باشند.
90/47 درصد از کلا دانش آموزان شهرستان را دختر تشکیل می دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستایی نیز62/41 درصد می باشد.

ج : آموزش عالی
در حال حاضر تعداد 4 مرکز آموزش عالی در شهر بافت وجود دارد.
1- دانشگاه آزاد اسلامی
2- دانشگاه پیام نور
3- مرکز آموزش عالی بافت
4- آموزشکده فنی پسران
در سال تحصیلی 84-1383 در شهرستان بافت 3444 دانشجو در حال تحصیل بوده اند.

د: تربیت بدنی
این شهرستان در سال 1383 از وجود 2 استادیوم ، 2 میدان فوتبال ، 1 میدان والیبال ، 2 بسکتبال ، 4 سالن ورزشی بهره مند می باشد.سرانه فضای ورزشی به ازای 61/32 متر مربع و سرانه فضای ورزشی به ازای هر هزار نفر 61/32 متر مربع و سرانه فضای ورزشی روباز 63/24 متر مربع برای هزار نفر جمعیت است.

کشاورزی
در سال زراعی 83-1382 سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی شهرستان بافت بالغ بر 27/84351 هکتار است. از این مقدار 4/20 درصد به کشت باغات و 6/79 درصد به زراعت های سالانه اختصاص دارد. محصولات عمده زراعی شهرستان گندم ، جو ، ذرت دانه ای و محصولات جالیزی می باشد.

جنگل و مرتع
سال 83 در شهرستان بافت ، 810233 هکتار مراتع وجود داشته و علوفه قابل برداشت از این مراتع 48613 تن بوده است. مساحت جنگل های طبیعی شهرستان 451962 هکتار و مساحت جنگل های مصنوعی نیز 9000 هکتار می باشد.

معادن
در سال 1383 تعداد 10 کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارتند از : مجموعه کرومیت های اسفندقه ، مس درآلو.
سهم این شهرستان از کارگاه های معدنی فعال استان 25/9 درصد می باشد و فاقد تولیدات اسمی سالانه گروه معدنی غیر فلزی است.

www.bafttc.ac.ir منبع