روستای طرز واقع در غرب راور و در فاصله 38 کیلومتری شهر راوردر بخش مرکزی شهرستان با آب وهوایی کوهستانی و بسیار مناسب وبا وسعتی حدود125 هکتار در حاشیه کویر قرار دارد . قدمت این روستا به دوران ساسانیان ویا قبل تر از می رسد.این روستا با داشتن چشمه های آب متعدد ،سروهای سه هزار ساله،فضا های سر سبزطبیعی ،بناهای تاریخی ،معماری سنتی واز همه مهمتر آب وهوایی بسیار عالی  یکی از مناطق عالی برای گردش وسفر می باشد.

این روستا با داشتن سروهای کهنی که قدمت آنها به 1500 الی3000 سال قبل برمی گردد شهرتی خاص دارد. سروهای کهن این روستا نماد استواری وپایداری این روستا در طول تاریخ کهن خود می باشند.

از بناهای تاریخی این روستا می توان به مجموعه وکیلی این روستا اشاره کرد که علاوه بر تمام زیبایی هایش در پاییز نقشی زیباتر به خود می گیردوجزو آثار ملی  می باشد.

همانند دیگر نقاط شهرستان راور قالی بافی در این روستا رواج داشته وهنرمندان قالیباف این روستا روزانه ساعت زیادی را در کنار دارهای قالی سپری می کنند. علاوه بر قالی بافی کشاورزی ودامپروی در این روستا رواج داشته واز محصولات کشاورزی این روستا می توان به گندم،جو،گردو و...اشاره کرد.

از دیگر مناطق دیدنی این روستا می توان به چشمه های آب واقع در جنوب روستا وفضاهای سر سبز اطراف  آن اشاره کرد.

همچنین شرکت برق منطقه ای راور –طرز در این منطقه قرار دارد که بر اهمیت این منطقه افزوده است.

www.ravarinter.com منبع