نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 85 نشان می دهد،شهرستان رفسنجان 295،175 نفر جمعیت معادل 1/11 درصد جمعیت استان کرمان را در خود جای داده است  و رتبه دوم جمعیت استان را نصیب خود نموده ،که شامل  152،074 نفر (5/51 درصد) مرد و 143،101نفر( 5/48 درصد) زن است.

از نظر ترکیب جمعیت شهری و روستایی و غیر ساکن، 372،175 نفر( 4/59 درصد )در نقاط شهری ، 803،119 نفر ( 5/40 درصد) در نقاط روستایی رفسنجان زندگی می کنند. این شهرستان جمعیت غیر ساکن ندارد.

بر پایه تقسیمات کشوری، بخش نوق با 11،374نفر کمترین جمعیت و بخش مرکزی با 214،671 نفر دارای بیشترین جمعیت می باشد. به همین ترتیب دهستان سرچشمه با 513 نفر کمترین جمعیت و دهستان قاسم آباد با 17،485 نفر بیشترین جمعیت در بین16 دهستان شهرستان رفسنجان به خود اختصاص داده اند.

 نقشه تراکم جمعیت شهرستان ،وضعیت متراکمی را نسبت به سایر شهرستانهای استان نمایان می کند، این وضعیت را می توان ناشی از پتانسیل های باغداری پسته و وضعیت نسبتا مطلوب صنعتی آن دانست که جمعیت بیشتری را در خود جای داده است . بیشترین تراکم جمعیت متعلق به  بخش مرکزی است ، در این بخش و دهستان های مربوط به آن چیزی در حدود  33/17 تا 59/46 نفر در هر کیلومتر مربع زندگی می کنند . در سایر بخش های این شهرستان، یعنی بخش انار ، کشکوئیه و فردوس  تراکم در حدود 74/7 تا 32/17 نفر و در  بخش نوق تراکم جمعیت 74/7 در هر کیلومتر مربع برآورد شده است. که نسبت به سایر شهرستانهای استان از رقم بالاتری بر خوردار می باشد. متوسط تراکم جمعیت در این شهرستان  در مقابل 7/10412 کیلومتر مربع مساحت کل آن  80/20 نفر در هر کیلومتر مربع بدست امده است.

 

frw.kr.ir منبع