تاكستان را با پیشینه ای حدود 7000 سال جزو قدیمی ترین شهرهای ایران و جهان می دانند. این منطقه مسیر عبور جاده قدیمی، پررفت و آمد و جهانی ابریشم بوده كه سران معروف جهان برای تصاحب آن جنگ های زیادی كرده اند. تاكستان که به سرزمین «تات ها» معروف بوده درگذشته «سیاده» یا «سیادهن» نامیده می شد. نام «سیادهن» بر روی یکی از كتیبه های دوران هخامنشی موسوم به پیوتین گرایا حك شده است. این کتیبه که از قدیمی ترین اسناد نوشتاری این شهرستان است، به زبان یونانی نوشته شده و هم اكنون در موزه شهر وین، نگه داری می شود. تاكستان در باختر قزوین واقع شده وعوامل اقتصادی از جمله آب و هوای مناسب، حاصل خیزی خاك و دست رسی به آب مورد نیاز برای كشاورزی سبب گسترش و توسعه اقتصادی تاكستان شده است. باغ های انگوراین شهرستان شهرت فراوانی دارند كه در كنار دشت های حاصل خیز و پربركت منطقه؛ علاوه بر جاذبه های خاص, كشت انواع محصولات كشاورزی نیز در آن ها جریان دارد. تاكستان در زمینه گردشگری پیشرفت شایانی نداشته ولی دارای توان های بالقوه زیادی در زمینه گردشگری مذهبی و طبیعی است.

مکان های دیدنی و تاریخی

شهرستان تاكستان در زمینه گردشگری مذهبی و طبیعی دارای توان های بالقوه زیادی است كه نشان از پتانسیل بالای این منطقه دارد. بناهای تاریخی و معماری این شهرستان شامل: بناهای مذهبی, امام زاده ها و هم چنین قلعه های قدیمی است و مكان های طبیعی نیز شامل: چشمه های آب گرم كه در زمینه توریسم درمانی مفیدند و باغ های زیبای انگور می شوند كه هنوز از این جاذبه ها بهره برداری مطلوب و در شان این شهرستان با اهمیت نشده است.  

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی

تاكستان که به سرزمین «تات ها» معروف بود در گذشته «سیاده» یا «سیادهن» نامیده می شد. به قول برخی مورخان «سیادهن» یا «سیادهان» تغییرشكل یافته واژه «سه دهان» بوده و خود آن نیز صورت معرب لغت «سه دژان» پارسی است. هم چنین نام «سیادهن» بر روی یکی از كتیبه های دوران هخامنشی - مربوط به 2300 سال قبل - موسوم به پیوتین گرایا نیز حك شده است. این کتیبه که از قدیمی ترین اسناد نوشتاری این شهرستان است، به زبان یونانی نوشته شده است و هم اكنون در موزه شهر وین، پایتخت اتریش نگه داری می شود. دراین كتیبه چنین آمده است: «سیادان (نام پیشین تاكستان) و ساوه از شهرهای سرسبز شمال فلات ایران است.» تاریخ این شهر با ورود اولین دسته های اقوام آریایی به این سرزمین رقم خورده است و در سلسله ها و حكومت های قبل از اسلام در ایران، صعودها و فرودهای بسیاری بر خود دیده است. آثار گچ بری جالب مربوط به دوره ساسانی كه در تپه خندو واقع در شمال خاوری تاكستان