بخش سلفچگان یکی از بخشهای قم می باشد که حدود 10 هزار نفر جمعیت و تا مرکز شهرستان 40 کیلومتر فاصله دارد. این بخش دارای دو دهستان راهجرد و نیزار می باشد.بخش سلفچگان با داشتن منطقه ی ویژه ی اقتصادی و شهرک صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این منطقه که حدود 2 هزار هکتار وسعت دارد، بیش از 60 کارخانه و بخشهای اقتصادی فعالیت می کند.

رودخانه ی بزرگ طایقان و جنداب یکی دیگر از جاذبه های اکوتوریسمی که می توان به آن اشاره کرد، منطقه ی کوهستانی و خوش آب و هوای اطراف امامزاده عبدا... و روستای طایقان است.

qommiras.ir منبع