دیشموک شهری است در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران. این شهر در بخش دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه قرار گرفتهاست.

جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با 8٫۱۱۸ نفر بودهاست.

این شهر دارای آب و هوایی خوب و دارای تابستانی بسیار خنک میباشد و آثار تاریخی آن از این قرارند:
قلعه دیشموک
برد دالو (سنگی سوراخ شده و به شکل اتاقک و متعلق به هزاران سال قبل)
امامزاده میرسالار در ۵ کیلومتری شهر و در مجاورت رودخانه فارتق
قلعه شاه منصور در ۱۰ کیلومتری شهر (واقع در لیراب)
پیر پلنگ
آبشارهای کمردوغ
برم گراب

آبگیری به نام برم سوره نیز از نقاط دیدنی طبیعی دیشموک است.

فیلم مستندی به نام فیلم دیشموک در موضوع محرومیتهای بخش دیشموک نیز ساخته شدهاست که در سال ۱۳۸۷ در جشنوارهای استانی به نمایش درآمد.
 
www.iranpardis.com منبع