شهرستان شاهین شهر و میمه در شمال شهرستان اصفهان واقع گردیده است. این شهرستان شامل بخش مرکزی و بخش میمه می باشد . شهرهای این شهرستان  شامل شهرهای شاهین شهر ، گز ، گرگاب ، میمه ، وزوان و لایبید می باشد.
همچنین این شهرستان شامل دهستانهای برخوار غربی، مورچه خورت ، زرکان و ونداده می باشد
. شاهین شهر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجرای طرحهای جدید شهرسازی، پذیرای مهاجران زیادی از مناطق مختلف كشور گردیده و همچنان درحال توسعه می باشد

وضعیت آب و هوا:

میزان تبخییر سالاین منطقه با توجه به فاصله ای كه از رودخانه زاینده رود دارد؛ دارای آب و هوائی خشك تر از اصفهان بوده و میزان بارندگی آن حدود 50 الی 200 میلیمتر طی ده سال متغییر بوده است. یانه نیز حدود 2000 میلیمتر گزارش شده و مقدار آب نفوذی كمتر خواهد بود. جهت باد بویژه بادهای غالب از سمت شمال بطرف جنوب و جزء بادهای خشك می باشد. این بادها پس از برخورد با اراضی بدون پوشش گیاهی یا با پوشش كافی با خود گرد و غبار و گاهی ذرات ماسه همراه آورده و در فرسایش زمینهای كشاورزی بی تاثیر نخواهد بود.


خاكشناسی منطقه:

خاكهای منطقه جزء خاكهای AZONAL و ZONAL(مقدار نمك در این خاكها زیاد) می باشد.
ساختمان فیزیكی ذرات خاك منشوری و مكعبی شكل است و تمركز كریستال گچ و آهك بصورت لكه در طبقات خاك است. این سری خاكها اكثرا اراضی نامرغوب را تشكیل داده و معمولا قابلیت نفوذ آب در خاكهای این زمینها بسیار كم و تبخیر زیاد سبب شده كه املاح موجود خاك در سطح زمین تراكم یافته و زمینهای بایر و لم یزرع را بوجود آورند.
مطالعات خاكشناسی در این مطقه نشان داده میزان املاح موجود درخاك بتدریج از شمال غرب به طرف جنوب شرق افزایش می یابد. قلیاییت این خاكها در حدود 8 میباشد و میزان شوری و قلیایی در طبقات فوقانی به چشم می خورد. از نظر بافت خاك با توجه به تغذیه و جابجایی ذرات؛ وضعیت دانه بندی تغییر كرده و باعث باقی گذاردن رسوبات در منافذ خاك می گردد،كه این امر موجب پایین آمدن خلل و فرج خاك و نهایتا كاهش نفوذ پذیری می گردد. در بعضی از نقاط لایه های گچی فراوان دیده می شود كه می توان جزء زمینهای گچی منظور نمود.
به طور كلی خاكشناسی منطقه اكثرا مخلوطی از رس با رگه های نازكی از شن و ماسه با قابلیت نفوذ پذیری خیلی كم همراه می باشد و آهك پراكنده و نا ظاهر در پروفیل خاك وجود دارد. در كل كلاس خاكهای این منطقه بیشتر 3 و 5 می باشد.

منبع  : www.isfahanportal.ir